Çevre Jeolojisi Dersi Eğitim Sunuları

Buradaki dosyalar ÇEVRE JEOLOJİSİ dersinde kullanılan ve PDF formatına dönüştürülmüş slayt sunumlarıdır.
Bu sunumlar ders notu değildir, konu ana başlıklarını ve kısa açıklamaları içerirler. Lütfen derslerinize düzenli olarak geliniz.

 Evren

 Dünyamız 

 Yeryuvarının Kimyasal Bileşimi 

 Kayaçlar (Genel Giriş) 

 Magmatik Kayaçlar 

 Tortul Kayaçlar 

 Metamorfik Kayaçlar 

 Kıtalar ve Plaka Tektoniği 

 Jeolojik Yaş 

  Faylar ve Deprem

 Volkanik Faaliyetler ve Volkanizma 

 Kütle Hareketleri (Heyelanlar) 

 Yapısal Jeoloji Kıvrımlar 

 Su Kaynakları Jeolojisi 

 Yeryüzünün Şekillenmesi ve Erozyon 

 Jeoloji ve Toplam Sağlığı (Tıbbi Jeoloji) 

 Çevresel Risk ve Tehlike, Arazi Kullanım Planlaması 

Yrd.Doç.Dr. Orhan Cerit