DERS SUNULARI


 ÇEV 1001 Çevre Mühendisliğine Giriş

 ENF 1012 Temel Bilgisayar Bilimleri (Visual Basic)

 ÇEV 4010 Çevresel Modelleme
 ÇEV 2017 Çevre Jeolojisi

PowerPoint sunuları veya WEB sayfası tasarılarında kullanılabilecek
Animasyonlu GIF resimleri :

PPT  aksesuar