ÇEVRESEL MODELLEME
Ders Sunuları ve Uygulama Örnekleri  (2013/2014 Öğretim Yılı II. Yarıyılı)
Ders Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr. Orhan Cerit

Bu sayfadaki sunumlar, Örnek Çözümler, ödev uygulamaları ve diğer dosyalar, ders işlenişi sırasında kullanılan materyaller olup, ders dışı zamanlarda da öğrencilerimizin konu tekrarı ve çalışabilmeleri amacıyla dönemlik olarak yayınlanmaktadır.
Konuların
öğrenilmesi ve anlaşılabilmesi, ancak öğrencilerimizin tüm derslerine olduğu gibi bu derse de  düzenli devamları ile mümkündür.  Uygulamaların ve örneklerin açıklamaları derslerin işlenmesi sırasında yapılmaktadır.
Aşağıdaki sunu ve örnekler sıkıştırılmış (zip) dosyalardır. Kullanabilmeniz için bu dosyaları bilgisayarınıza kaydederek açmanız gerekmektedir.
BAZI DOSYALAR DEĞİŞİKLİĞE KARŞI KORUNMUŞLARDIR, AÇILIŞTA GELEN SORGUDA "Salt Okunur Aç" SEÇENEĞİNİ SEÇEREK AÇABİLİRSİNİZ

İNDİR
DOSYA AÇIKLAMA
Modellemeye
Giriş
PowerPoint sunumu  (137K)
Uygulama
Ödev ve Çözüm
Ödev uygulaması ve çözümü - Excel çalışma dosyası (6K)
Çevresel
Modelleme
PowerPoint sunumu (95K)
Uygulama Örnek 1 Havza Drenajı Modellemesi (Zamana bağlı değişim)- Excel çalışma dosyası (1,12M)
Uygulama Örnek 
 
Grafiksel Sunum
Havza Drenajı Modeli Excel Grafik sunumu - Excel çalışma dosyası (18K)
Uygulama Örnek 
 
Algoritma ve KOD
Havza Drenajı Modeli Visual BAsicKodlama  -PDF açıklama dosyası (525K)
Uygulama Örnek 2 Bölgesel Havza Drenajı Modellemesi (Mekana bağlı değişim) - Excel çalışma dosyası (50K)
Uygulama Örnek 2
Grafiksel Sunum
Bölgesel Havza Drenajı Modeli Excel Grafik sunumu - Excel çalışma dosyası (33K)
Uygulama
Regresyon Model.
Lineer Regresyon Modellemesi (Doğrusal  Model)- Excel çalışma dosyası (134K)
Uygulama Çözüm
Regresyon Model.
Lineer Regresyon Modellemesi (Ekleme:21.03.2008) (324K)
(Excel Çözümleme, BASIC çözümleme, PDF açıklama, Toplam 3 dosya bir arada  ZIP) 
Örnek Program
"Konsantrasyon.exe" Ver2.0
Lineer Regresyon Modellemesi (Doğrusal  Model)- Derlenmiş VBasic Prog. (Düzeltilmiş versiyon) (~10K)
Uygulama Örnek 3 Yüksekliğe balı rüzgar hızı Modellemesi (Süreç-Yanıt Model)- Excel çalışma dosyası (~330K)
Uygulama Örnek 3
Grafiksel Sunum
Yüksekliğe bağlı rüzgar hızı Modeli Excel Grafik sunumu - Excel çalışma dosyası (~85K)
Uygulama Örnek 3
Algoritma ve KOD
Yüksekliğe bağlı rüzgar hızı Modeli Visual BAsicKodlama  (~8K)
Model Geçerlilik
Sınama Testi

(Validation)
PowerPoint sunumu (102K)
Örnek Uygulama
Stochastic Model
Bir kentin olası en düşük sıcaklık tahmini Modeli- Excel çalışma dosyası (78K)
Örnek Uygulama
Algoritma ve KOD
Bir kentin olası en düşük sıcaklık tahmini Modeli- Visual BAsicKodlama (~160K)
Model Geçerlilik
Sınama Testi

Stochastic Model
En düşük sıcaklık tahmini Modeli geçerlilik testi- Excel çalışma dosyası (38K)
Atmesferik Disp.
Modellemesi
Atmesferik Dispersiyon Modellemesi - PowerPoint sunumu (691K)
Atmesferik Disp.
Model Uyg.
Atmosferik Dispersiyon Modeli-Ödev ve Çözüm- (Noktasal Uygulama)
Excel çalışma dosyası (37K)
Atmesferik Disp.
Model Uyg. 2
Atmosferik Dispersiyon Modeli-2. Ödev ve Çözüm- (Alansal Uygulama)
Excel çalışma dosyası (70K)
Meteorolojik Faktör Katsayıları
(dy ve dz)
Atmosferik Dispersiyon Modeli için dy ve dz katsayılarını hesaplama Programı- Derlenmiş Visual Basic Programı (.exe)  dosyası (16K)
Atmosferik DİSP:
Model Kod
Atmosferik Dispersiyon Alansal Uygulama Modeli için Visual BAsic Kodlama (~130K)
Atmosferik DİSP:
Derlenmiş EXE
Atmosferik Dispersiyon Alansal Uygulama Modeli için Derlenmiş Visual Basic Programı (.exe)  dosyası  (~107K)
Yüzey Modellemesi
Alansal Uyg. Veri
Türkiye 39-41E boylamları ile 40-42N enlemleri arası Topoğrafik model için XYZ verileri.  Metin (text) dosyası (224K)
Yüzey Modellemesi
Alansal Uyg. Çözüm
Türkiye 39-41E boylamları ile 40-42N enlemleri arası Topoğrafik modeli SURFER çözümü. Grid ve SRF dosyaları (Bir klasörde çok dosya)  (2.5 M)
Atmesferik Disp.
Alansal Uyg.
Atmosferik Dispersiyon Modeli-(Alansal  Uygulama)-XZY Veri hazırlama uygulaması. Excel çalışma dosyası (28K)
Atmesferik Disp.
Alansal Uyg. Model
Atmosferik Dispersiyon Modeli-(Alansal Uygulama)  SURFER çözümü. Grid ve SRF dosyaları (Bir klasörde çok dosya (25K)
Erozyon ve Yamaç Profili ilişkisi
FeedBack Model
Bir yamaç profilinin eroayona bağlı olarak zamana baplı değişimi modellemesi. FeedBack Modelleme örneği. Excel çalışma dosyası  (1.5 M)
Çözünmüş Oksijen
Modellemesi
Bir akarsuda kirlenme başlangıcından itibaren uzaklığa (zamana) bağlı çözünmüş oksijen modellemesi. PowerPoint Sunumu  (77 K)
Çözünmüş Oksijen
Modellemesi
Bir akarsuda kirlenme başlangıcından itibaren uzaklığa (zamana) bağlı çözünmüş oksijen modellemesi.  Excel çalışma dosyası  (3.5 M)
Yeraltı Suyu AKış
Modellemesi
Yeraltı suyu akış hızı ve taşınım süreçleri modelemesi, teori, eşitlikler, yaklaşım. PowerPoint Sunumu  (216K)
Hava Kirliliği
Modellemesi
XXX kenti 2000-2004 yılları arası meteorolojik ve kirlilik parametreleri ölçümlerine göre 2005 yılı için olası meterolojik koşulları ve hava Kirliliği düzeylerini modelleyiniz. . Excel çalışma dosyası  (6 K)
waste Çöp sahası
Yüzey Modellemesi
Veri sayısallaştırma ve Surfer Uygulaması (Sunu ve Haritalar)
Papatya Papatya Dünyası PPT Papatya Dünyası Modellemesi (PPT Sunu  .rar dosya  2M)
Papatya Papatya Dünyası  XLS Papatya Dünyası EXCEL Çalışma Dosyası ( .rar dosya  21K)
Papatya Papatya Dünyası VB Papatya Dünyası Visual Basic uygulaması ( .rar dosya  312K)
Havuz Havuz Modelleme Yüzey  Modellemesi (PPT Sunu  .rar dosya  1.1 M)