Çevre Mühendisliğine Giriş Dersi Eğitim Sunuları

Buradaki dosyalar ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ dersinde kullanılan ve PDF formatına dönüştürülmüş slayt sunumlarıdır.
Bu sunumlar ders notu değildir, konu ana başlıklarını ve kısa açıklamaları içerirler. Lütfen derslerinize düzenli olarak geliniz.

1. Hafta Dersin ve genel içeriğinin tanımlanması ve ders kaynakları

1. Hafta Genel tanımlar ve kavramlar, çevre kirliliği ve kaynakları

2. Hafta Doğada su dönüşümü

2. HaftaSuları Kirletici Kaynaklar

3. Hafta Sularda Gelişen Kirlenme Türleri

3. Hafta Su Kirliliğinin Etkileri

4. Hafta Sularda Oksijen Dengesi

4. Hafta Su Kalitesi Parametreleri

5. Hafta Göllerin kirlenmesi

5. ve 6. Hafta Hava Kirliliği ve Küresel Isınma

6. ve 7. Hafta Meteoroloji ve Hava Kirliliği, Dispersiyon

7. ve8. Hafta Hava Kalitesi Ölçümleri

8. Hafta Hava Kirliliği Kontrolü

9. ve 10. Hafta Katı Atık Kontrolü / Bertarafı

10.Hafta Toprak Kirliliği

11.Hafta Gürültü Kirliliği

12.Hafta Doğal Afetler ve Çevresel Etkileri

13.Hafta ÇED

13.Hafta Radyasyon kirliliği

Yrd.Doç.Dr. Orhan Cerit